Dyslexieprotocol

Op onze school wordt gewerkt met een dyslexieprotocol. Dit protocol is gebaseerd op het landelijke protocol ‘Leesproblemen en dyslexie’, ontwikkelt door expertisecentrum Nederlands. In ons protocol staat beschreven op welke wijze signaleren van kenmerken van dyslexie plaatsvindt, de meetmomenten, de interventieperiodes en de wijze waarop kinderen met dyslexie op WereldKidz Montessori Zeist worden begeleid. Het protocol is in te zien via onderstaande link. 

Dyslexieprotocol Montessori Zeist