AVG

Richtlijn beeldmateriaal rond en buiten school

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Wereldkidz

een richtlijn opgesteld voor de omgang met beeldmateriaal rond en in de school. Bijgaand treft u deze richtlijn aan. De richtlijn wordt ook op de website van de school geplaatst, onder het kopje beleid.

We rekenen erop dat u begrip heeft voor deze richtlijn. En dat u zich aan de richtlijn wilt en zal houden. Het is immers voor ons onmogelijk om te controleren of de richtlijn wordt nageleefd.


Richtlijn beeldmateriaal rond en buiten school