Info algemeen

“Leer mij het zelf te doen”

Wereldkidz Montessorischool Zeist heeft drie schoollocaties: Montessori Sumatralaan, Montessori Griffensteyn en Montessori Kerckebosch. Op elke locatie wordt Montessorionderwijs gegeven van leerjaar 1 t/m 8, in heterogene groepen, verdeeld in de units: onderbouw (leerjaar 1-2), middenbouw (leerjaar 3-4-5) en bovenbouw (leerjaar 6-7-8).
Op Montessori Griffensteyn wordt sinds augustus 2016, vanaf leerjaar 4, ook fulltime basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen aangeboden volgens het concept Wereldkidz Topklas.

Onze naam zegt het al: op al onze schoollocaties wordt Montessorionderwijs gegeven. Dit betekent dat wij werken en handelen op basis van de ideeën en uitgangspunten van Maria Montessori. Wij bieden modern toekomstgericht Montessorionderwijs dat aansluit bij de behoefte van het individuele kind.
De kern van ons onderwijs is gericht op: ‘Leer mij het zelf te doen’.

Op alle schoollocaties wordt gewerkt vanuit de onderstaande 6 kernwaarden. Deze kernwaarden vormen de basis voor de manier waarop we ons onderwijs inrichten.

  • zelfstandigheid
  • vertrouwen in de eigen mogelijkheden van het kind
  • keuzevrijheid
  • leren op eigen niveau in een doorgaande leerlijn in heterogene groepen
  • leerkrachten die stimuleren en begeleiden
  • ouders als partner

Het personeel van de verschillende schoollocaties werkt, waar dat van toegevoegde waarde is voor het kind en/of personeel, nauw met elkaar samen. Formeel vormen de schoollocaties één school.

De schoolleiding bestaat uit een directeur en drie schoolleiders. De directeur heeft de algehele leiding. De schoolleiders zijn verantwoordelijk voor de operationele leiding op de afzonderlijke schoollocaties.
De coördinatie van extra ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben, zowel voor kinderen die meer als minder aankunnen, is in handen van onze intern begeleider. Zij werkt voor alle drie de schoollocaties. Daarnaast hebben we nog administratieve ondersteuning door een management assistent. Ook zij doet dit voor alle drie de schoollocaties


Onder de tab ‘contact’ treft u de contactgegevens van de directeur, schoolleiders, intern begeleider en management assistent aan.