Montessori Kerckebosch

Typisch Montessori Kerckebosch

Wie op een gemiddelde schooldag Montessori Kerckebosch inloopt, loopt een splinternieuwe school in waar gewerkt en gespeeld wordt in drie unit-ruimtes: een ruimte voor de onderbouw, een ruimte voor de middenbouw en een ruimte voor de bovenbouw. In elke unit ervaar je rust en geborgenheid. Kinderen kennen elkaar, helpen elkaar en hebben oog voor de ander. In de unit zie je een kind aan het werk op een kleed met Montessorimateriaal, een volgende is aan een tafel met een tablet bezig met verwerkingsopdrachten en weer anderen zijn samen bezig aan een werkstuk. Een van de twee unit-leerkrachten geeft een kind een lesje over een werkje of bespreekt een onderwerp in de kring.

Naast de leerkrachten kom je regelmatig ook een lerarenondersteuner en onderwijsassistent tegen die met kinderen in een groepje aan het werk zijn of hulprondes lopen in de units.

Elders in het gebouw kom je ook kinderen tegen: de één maakt opdrachten in een schrift in de gemeenschappelijke ruimte, de ander wordt in de bibliotheek door een kind uit groep 8 geholpen met het uitzoeken van een bij het kind passend boek. Die typerende sfeer op Montessori Kerckebosch wordt gecreëerd door het team, de ouders, maar in de eerste plaats door de kinderen. Zij zorgen ervoor dat iedereen zich op zijn of haar plek voelt. In de unit en bij uiteenlopende activiteiten.
Schoolleider is Hanneke van Zitteren. Zij zorgt voor een goede gang van zaken op de Montessori Kerckebosch. Hanneke is werkzaam voor de school op: maandag, dinsdag en donderdag.

Onder de tab ‘contact’ treft u de contactgegevens van de school en schoolleider aan.