Oudervereniging

Een onmisbare schakel tussen school en ouders.

Iedere locatie van onze school heeft zijn eigen OuderVereniging (OV), die gevormd wordt door ouders van leerlingen. Als schakel tussen ouders en school en ouders onderling heeft de OV een heel belangrijke functie.

De leraren zorgen in de eerste plaats voor goed onderwijs en een goede sociale leefomgeving in de klassen. Voor andere activiteiten die de sfeer en de aantrekkelijkheid van de school voor de kinderen vergroten, is de medewerking van de ouders onmisbaar.
Daarom organiseert de OV in samenwerking met het team en de ouders activiteiten en feesten. Bijvoorbeeld sinterklaas, kerstmis, Pasen en een jaarfeest.
Ook de avondvierdaagse, excursies, bovenbouwkampen zijn voorbeelden van activiteiten waarbij de OV een belangrijke rol vervult.

Daarnaast zorgt de OV voor een goede organisatie van het tussenschoolse opvang en voor een sluitende financiering hiervan.

Aan het begin van het schooljaar doet de OV in de jaarvergadering verslag van al haar activiteiten van het voorgaande schooljaar, legt financiële verantwoording af en presenteert haar plannen en begroting voor het lopende schooljaar.

U kunt de OV bereiken door één van de leden van het bestuur aan te spreken en/of te mailen.

Emailadres: ORKerckebosch@wereldkidz.nl.

Het bestuur van de OV schooljaar 2022-2023 bestaat uit:

  • Nicoline Gijsbers (voorzitter)
  • Elske Allaart (secretaris)
  • Eveline van Baal (penningmeester)
  • Merlijne Sonneveld
  • Esther Zeeuw
  • Kaoutar Lagnaou
  • Susan Overakker

Diverse documenten:
Ouderbijdrage 2022-2023
Ouderbijdrage machtiging
TSO machtiging 2022-2023
Regeling Tussenschoolse opvang 2022-2023