Kernwaarden

 • Zelfstandigheid in een voorbereide omgeving
  Zelf actief zijn in een veilige omgeving die uitdaagt tot aan het ‘werk’ gaan.
 • Vertrouwen in het kind
  Leerervaringen opdoen op het juiste moment en met aantoonbare goede resultaten.
 • Keuzevrijheid
  Leren keuzes maken en plannen: de kans krijgen je breed te ontwikkelen op zelfgekozen momenten, binnen gestelde werkkaders.
 • Blijvend ontwikkelen in heterogene groepen
  Doorgaande leerlijnen door de jaren heen, in een groep die al in bedrijf is en gelegenheid biedt om zelf te doen én te leren van en met elkaar.
 • Leerkracht als coach
  Gestimuleerd worden en begeleiding krijgen die afgestemd is op de onderwijsbehoeften van ieder kind.
 • Ouders als gelijkwaardige partners
  Gezamenlijk inspanning leveren om het kind zo goed mogelijk tot ontwikkeling te laten komen.