Oudervereniging

Een onmisbare schakel tussen school en ouders.

Iedere locatie van onze school heeft zijn eigen OuderVereniging(OV), die gevormd wordt door ouders van leerlingen. Als schakel tussen ouders en school onderling, heeft de OV een belangrijke en onmisbare functie.

De leerkrachten zorgen in de eerste plaats voor goed onderwijs en een goede sociale leefomgeving in de klassen. Voor andere activiteiten die de sfeer en de aantrekkelijkheid van de school nóg leuker maken om op school te zijn, is de hulp van ouders onmisbaar.
Daarom organiseert de OV in samenwerking met het team, klassenouders en andere actieve ouders, tal van leuke activiteiten zoals de avond4daagse, het zomeravondconcert, de sportdag, de glühwein voor ouders bij het kerstdiner en feesten als sinterklaas, kerst en Pasen. Ook ondersteunt de OV (financieel) andere activiteiten zoals het bovenbouwkamp, de schoolreisjes en de schooltuin.

De OV zorgt ook voor een goede organisatie van de tussenschoolse opvang en voor een sluitende financiering hiervan.

Aan het begin van het schooljaar doet de OV in de jaarvergadering verslag van al haar activiteiten van het voorgaande schooljaar, legt financiële verantwoording af en presenteert haar plannen en begroting voor het lopende schooljaar.

U kunt de OV bereiken door één van de leden van het bestuur aan te spreken en/of te mailen.

Emailadres: OVSumatralaan@wereldkidz.nl

Het bestuur van de OV schooljaar 2022-2023 bestaat uit:
  • Daan Asscheman (penningmeester)
  • Claudia van de Werf (voorzitter)
  • Cindy Duchenne
  • Patricia Knopper
  • Marjan van der Endt
  • Lotte Geense
  • Irina Pinchuk
Verslagen OV
Notulen Oudervereniging maandag 20 mrt 2023
Notulen Oudervereniging vrijdag 13 feb 2023 
Notulen Algemene Leden Vergadering 10 oktober 2022
Notulen Oudervereniging maandag 12 september 2022
Notulen Oudervereniging maandag 15 aug 2022 
Notulen Oudervereniging maandag 04 juli 2022
Notulen Oudervereniging maandag 23 mei 2022 
Notulen Oudervereniging maandag 11 april 2022 
Notulen Oudervereniging maandag 14 mrt 2022
Notulen ALV Oudervereniging 1 november 2021
Notulen Oudervereniging maandag 25 okt 2021 
Notulen Oudervereniging maandag 13 sept 2021
Notulen Oudervereniging maandag 21 juni 2021