Oudervereniging

Een onmisbare schakel tussen school en ouders.

Iedere locatie van onze school heeft zijn eigen OuderVereniging(OV), die gevormd wordt door ouders van leerlingen. Als schakel tussen ouders en school onderling, heeft de OV een belangrijke en onmisbare functie.

De leerkrachten zorgen in de eerste plaats voor goed onderwijs en een goede sociale leefomgeving in de klassen. Voor andere activiteiten die de sfeer en de aantrekkelijkheid van de school nóg leuker maken om op school te zijn, is de hulp van ouders onmisbaar.
Daarom organiseert de OV in samenwerking met het team, klassenouders en andere actieve ouders, tal van leuke activiteiten zoals de avond4daagse, het zomeravondconcert, de sportdag, de glühwein voor ouders bij het kerstdiner en feesten als sinterklaas, kerst en Pasen. Ook ondersteunt de OV (financieel) andere activiteiten zoals het bovenbouwkamp, de schoolreisjes en de schooltuin.

De OV zorgt ook voor een goede organisatie van de tussenschoolse opvang en voor een sluitende financiering hiervan.

Aan het begin van het schooljaar doet de OV in de jaarvergadering verslag van al haar activiteiten van het voorgaande schooljaar, legt financiële verantwoording af en presenteert haar plannen en begroting voor het lopende schooljaar.

U kunt de OV bereiken door één van de leden van het bestuur aan te spreken en/of te mailen.

Emailadres: OVSumatralaan@wereldkidz.nl

Het bestuur van de OV schooljaar 2018-2019 bestaat uit:

  • Irene Willems (voorzitter)
  • Jarno Overweg (penningmeester)
  • Ellen Veurink
  • Rogier van der Valk
  • Marcella Souhoka
Verslagen OV
Verslag Oudervereniging februari 2019
Verslag Oudervereniging januari 2019
Verslag Oudervereniging februari 2018
Verslag Oudervereniging november 2017
Verslag Oudervereniging oktober 2017
Verslag Oudervereniging september 2017
Verslag Oudervereniging juni 2017
Verslag Oudervereniging mei 2017