Montessori Sumatralaan

Typisch Montessori Sumatralaan

Wie op een gemiddelde schooldag Montessori Sumatralaan inloopt, ervaart rust, geborgenheid, kinderen die elkaar kennen, helpen en oog voor elkaar hebben. In de ruime lokalen zie je een kind aan het werk op een kleed met Montessorimateriaal, een volgende is aan een tafel met een tablet bezig met verwerkingsopdrachten en weer anderen zijn samen bezig aan een werkstuk. Een leerkracht geeft een kind een lesje over een werkje of bespreekt een onderwerp in de kring. Ook elders in het gebouw kom je kinderen tegen: de één maakt in alle rust opdrachten in een schrift in de gang, de ander wordt, samen met enkele medeleerlingen, in de gemeenschappelijk ruimte (toekomstig leerplein) door de onderwijsassistente geholpen met rekenen. Die typerende sfeer op Montessori Sumatralaan wordt gecreëerd door het team, de ouders, maar in de eerste plaats door de kinderen. Zij zorgen ervoor dat iedereen zich op zijn of haar plek voelt. In de klas en bij uiteenlopende activiteiten.Schoolleider is Eva van Oost. Zij zorgt voor een goede gang van zaken op de Montessori Sumatralaan.
Eva is aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdag.

Onder de tab ‘contact’ treft u de contactgegevens van de school en schoolleider aan.