Montessori Sumatralaan

Typisch Montessori Sumatralaan

Wie op een gemiddelde schooldag Montessori Sumatralaan inloopt, ervaart rust, geborgenheid, kinderen die elkaar kennen, helpen en oog voor elkaar hebben. In de ruime lokalen zie je een kind aan het werk op een kleed met Montessorimateriaal, een volgende is aan een tafel met een tablet bezig met verwerkingsopdrachten en weer anderen zijn samen bezig aan een werkstuk. Een leerkracht geeft een kind een lesje over een werkje of bespreekt een onderwerp in de kring. En de lerarenondersteuner kom je ook tegen: veelal aan het werk met kinderen in kleine groepjes of hulprondes makend in een groep.
Elders in het gebouw kom je ook kinderen tegen: de één maakt in alle rust opdrachten in een schrift in een nisje op de gang, de ander is, samen met enkele medeleerlingen, op het leerplein aan het rekenen met ondersteuning van de onderwijsassistent. Die typerende sfeer op Montessori Sumatralaan wordt gecreëerd door het team, de ouders, maar in de eerste plaats door de kinderen. Zij zorgen ervoor dat iedereen zich op zijn of haar plek voelt. In de klas en bij uiteenlopende activiteiten.

Schoolleider is Nienke Merkx. Zij zorgt voor een goede gang van zaken op de Montessori Sumatralaan. Nienke is werkzaam voor de school op: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Onder de tab ‘contact’ treft u de contactgegevens van de school en schoolleider aan.