Wereldkidz topklas

Onze school is aangesloten bij schoolbestuur Wereldkidz.

Binnen Wereldkidz werken 22 andere openbare basisscholen, waaronder een school voor speciaal onderwijs, met elkaar samen op diverse gebieden. Op vier van deze basisscholen verzorgt Wereldkidz voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Uit ervaring blijkt dat deze kinderen een ander soort onderwijs nodig hebben dan de meeste kinderen op een reguliere basisschool.

Dit onderwijs heet ‘Topklas’. Kinderen met een IQ van 130 of hoger komen in aanmerking voor de Topklas. Het IQ moet vastgesteld zijn door een erkend bureau dat ervaring heeft met het diagnosticeren van hoogbegaafde kinderen. Aanmelden voor de Topklas gaat via de school van uw voorkeur. Neem contact op met de directeur en maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismaking. In tegenstelling tot hetgeen in de folder over de Topklas vermeld staat, is het niet mogelijk om een aanmeldformulier te downloaden.

Meer informatie: Topklas