Oudervereniging

Oudervereniging (OV)

Iedere schoollocatie heeft een eigen oudervereniging. Deze is een schakel tussen ouders en schoollocatie en ouders onderling.

De OV organiseert, in samenwerking met het team en de ouders, activiteiten en feesten met onder andere Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en aan het eind van het schooljaar.
Eenmaal per schooljaar, legt de OV verantwoording af aan de ouders over het gevoerde ( financiële) beleid. De OV int en beheert namelijk de vrijwillige ouderbijdrage. De OV vergadert meestal één keer per maand. Alle ouders zijn welkom, tenzij anders wordt aangekondigd.