Schooltijden

Dag

Groep

Schooltijden

Maandag

Dinsdag

Donderdag


groep 1 ™ 8


08.30 tot 14.15uur

Woensdag

groep 1 ™ 8

08.30 tot 12.15 uur

Vrijdag

groep 1 ™ 4

groep 5 ™ 8

08.30 tot 12.00 uur

08.30 tot 14.15uur


De school werkt met een continurooster. Dit met uitzondering voor groep 1 t/m 8 op woensdag en voor groep 1 t/m 4 op vrijdag. Een lange schooldag bestaat uit 5,5 uur onderwijstijd, inclusief een kwartier effectieve lunchtijd onder begeleiding van de 'eigen' leerkracht. De toelichting  over ‘lunch als onderwijstijd' treft u hieronder aan.