Oudervereniging

Een onmisbare schakel tussen school en ouders.

Elke locatie heeft een OuderVereniging (OV), die bestaat uit ouders van leerlingen. De OV ondersteunt het team met de organisatie van allerlei leuke activiteiten en noodzakelijke klussen op school. Als schakel tussen ouders en school en ouders onderling heeft de OV een belangrijke functie.

De leerkrachten zorgen in de eerste plaats voor goed onderwijs en een goede sociale leefomgeving in de klassen. Voor andere activiteiten die de sfeer en de aantrekkelijkheid van de school voor de kinderen vergroten, is de medewerking van de ouders onmisbaar.
Daarom organiseert de OV in samenwerking met het team, de klassenouders en vele andere ouders, activiteiten en feesten. Bijvoorbeeld sinterklaas, kerstmis en een jaarfeest. Ook de avondvierdaagse, excursies, bovenbouwkamp zijn voorbeelden van activiteiten waarbij de OV een belangrijke rol vervult. Deze activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdragen die beheerd worden door de OV.

Aan het begin van het schooljaar doet de OV in de jaarvergadering verslag van al haar activiteiten van het voorgaande schooljaar, legt financiële verantwoording af en presenteert haar plannen en begroting voor het lopende schooljaar.

U kunt de OV bereiken door één van de leden van het bestuur aan te spreken en/of te mailen.

Emailadres: ovgriffensteyn@wereldkidz.nl