Montessori Griffensteyn

Typisch Montessori Griffensteyn

Wie op een gemiddelde schooldag Montessori Griffensteyn inloopt, ervaart rust, geborgenheid, kinderen die elkaar kennen, helpen en oog voor elkaar hebben. In de lokalen zie je een kind aan het werk op een kleed met Montessorimateriaal, een volgende is aan een tafel met een tablet bezig met verwerkingsopdrachten en weer anderen zijn samen bezig aan een werkstuk. Een leerkracht geeft een kind een lesje over een werkje of bespreekt een onderwerp in de kring. Ook elders in het gebouw kom je kinderen tegen: de één maakt in alle rust opdrachten in een schrift in de gang, de ander wordt in de team/werkruimte door een vrijwilliger geholpen met lezen. Die typerende sfeer op Montessori Griffensteyn wordt gecreëerd door het team, de ouders, maar in de eerste plaats door de kinderen. Zij zorgen ervoor dat iedereen zich op zijn of haar plek voelt. In de klas en bij uiteenlopende activiteiten.Schoolleider is Anja van Wijk.
 Zij zorgt voor een goede gang van zaken op de Montessori Griffensteyn.
Werkdagen van Anja zijn: dinsdag, woensdag en donderdag.

Onder de tab ‘contact’ treft u de contactgegevens van de school en schoolleider aan.