Montessori Griffensteyn

Typisch Montessori Griffensteyn

Wie op een gemiddelde schooldag Montessori Griffensteyn inloopt, ervaart rust, geborgenheid, kinderen die elkaar kennen, helpen en oog voor elkaar hebben. Het gebouw is ingedeeld in een unit voor de onderbouw, een unit voor de middenbouw, een unit voor de bovenbouw en een unit voor kinderen die voltijds onderwijs voor hoogbegaafden volgen. Iedere unit bestaat uit twee basisruimtes die onderling verbonden zijn.  In de unit zie je een kind aan het werk op een kleed met Montessorimateriaal, een volgende is aan een tafel met een tablet bezig met verwerkingsopdrachten en weer anderen zijn samen bezig aan een werkstuk. Een leerkracht geeft een kind een lesje over een werkje of bespreekt een onderwerp in de kring. En de lerarenondersteuner en onderwijsassistent kom je ook tegen: veelal aan het werk met kinderen in kleine groepjes of hulprondes makend in een unit.

Ook elders in het gebouw kom je kinderen tegen: kinderen die een dansje oefenen in het speellokaal of aan het lezen zijn in de team/werkruimte en ondersteunt worden door de vaste vrijwilliger met lezen. Die typerende sfeer op Montessori Griffensteyn wordt gecreëerd door het team, de ouders, maar in de eerste plaats door de kinderen. Zij zorgen ervoor dat iedereen zich op zijn of haar plek voelt. In de klas en bij uiteenlopende activiteiten.  




Schoolleider is Anja van Wijk.
Zij zorgt voor een goede gang van zaken op de Montessori Griffensteyn.
Anja is werkzaam voor de school op dinsdag, woensdag en donderdag.

Onder de tab ‘contact’ treft u de contactgegevens van de school en schoolleider aan.