Leerlingenondersteuning

De leerlingenondersteuning richt zich op het afstemmen van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van dekinderen. We proberen (preventief) systematisch en vroegtijdig kinderen te signaleren die specifieke aandachtnodig hebben. Het gaat hier om kinderen met een leerachterstand, maar ook om leerlingen met een ontwikkelings- of leervoorsprong of leerlingen met een eigen leerstijl. Door middel van toetsen en observaties volgen we de ontwikkeling van de kinderen. Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft, brengen we d.m.v. analyse en diagnose de ondersteuningsbehoeften in kaart. We bieden, in overleg met ouders, ondersteuning passend bij de ontwikkeling van het kind. Daarbij is ons uitgangspunt dat wij ons onderwijs zo moeten kunnen inrichten voor het kind dat zij zich veilig, tevreden en gesteund voelt. Dit zien wij als een voorwaarde om te komen tot goede leerprestaties.

De intern begeleider

Merel van Doorn: intern begeleider
De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij het behalen van de gewenste onderwijsresultaten. De intern begeleider coördineert op locatieniveau de activiteiten voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ook helpt zij de leerkrachten bij de uitvoering van specifieke ondersteuningsactiviteiten. Hierbij blijft de leerkracht eindverantwoordelijk. 

De GGD
 Voor meer informatie over welke ondersteuning de GGD kan bieden klik hier.