Ouderparticipatie

Naast betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen, waarbij het vooral gaat om partnerschap tussen ouders en school om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren, kunnen ouders ook actief deelnemen aan activiteiten op school. Dat kan naast de hand- en spandiensten ook bestaan uit onderwijsondersteunende activiteiten en/of in formele zin, als lid van de medezeggenschapsraad (MR). Deze vorm van betrokkenheid noemen we ouderparticipatie.

Met de keuze daarvan willen we uiterst zorgvuldig en zinvol omgaan. Ten aanzien van de onderwijsondersteunende taken maken we vooraf bindende afspraken met de “hulpouders”. Belangrijk daarbij is in ieder geval dat de privacy van ieder kind wordt gewaarborgd en dat de hulp op adequate wijze wordt gegeven.