Onderbouw

In de onderbouw komen veel ontwikkelingsgebieden aan bod die allemaal even belangrijk zijn: lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling, taalontwikkeling, muzikale ontwikkeling en sociale ontwikkeling.

Spelen en werken zijn nauw gecombineerd. Op verschillende plaatsen in het lokaal of op de gang zijn kinderen bezig met spelen, bouwen,knutselen maar ook voorbereidend lezen, schrijven en rekenen.

De taalontwikkeling wordt in de onderbouw de hele dag gestimuleerd,waarbij hun eigen belevingen het uitgangspunt vormt. In de kring vinden kringgesprekken plaats, er worden vraag- en antwoordspelletjes gedaan en gedichtjes geleerd.Ook leest de leerkracht voor en vertelt zij verhalen.

Het zelf kiezen, klaarleggen en zelfstandig werken met het Montessori- en overige materiaal stelt eisen aan het organisatievermogen van het kind: het leert voorbereiden, indelen, werk overzien, werk afmaken en het werk weer opruimen. Zo ontwikkelt het kind naast een speelhouding ook een werkhouding. De kinderen krijgen de gelegenheid naar eigen aanleg, tempo en ontwikkelingsniveau te werken.

Een gedeelte van de tijd wordt er thematisch gewerkt, bijvoorbeeld gekoppeld aan een IPC thema (drie keer per jaar) of een seizoen of festiviteit. Een thema duurt een aantal weken en een deel van de activiteiten staan dan in het teken van het onderwerp: gesprekken, spelen, creatieve activiteiten en werkjes en activiteitengericht op voorwaarden om tot lezen en rekenen te komen.

De leerkracht kiest steeds tussen leiden (voordoen, helpen, samen doen) en begeleiden (op gang helpen, suggesties geven, samen een plan maken, helpen met organiseren), afhankelijk van wat aansluit op de ontwikkeling van het kind.

Voor het buitenspelen wordt de tijd genomen. Rennen, klimmen, kruipen, lachen, balanceren, draaien, vallen, opstaan, op, in, overheen, onderdoor… Hun zintuigen en fantasie worden geprikkeld. Door samen buiten te spelen legt een kind tevens de basis voor het omgaan met andere kinderen. Maar ook ruzie maken en teleurstellingen verwerken zijn belangrijk voor de ontwikkeling in sociale vaardigheden. De kinderen spelen dagelijks buiten en zijn ook regelmatig in de speel/gymzaal waar gericht les gegeven wordt op gebied van de motorische ontwikkeling.