• Ik heb geen speciaal talent; ik ben slechts nieuwsgierig. Albert Einstein
  • Mijn spelen is leren, mijn leren is spelen, en waarom zou mij dan het leren vervelen? Hiëronymus van Alphen
  • Wat beeldhouwwerk is voor een stuk marmer, dat is onderwijs voor de menselijke ziel. Joseph Addison
  • Wie veel vraagt, zal veel leren en veel onthouden. Francis Bacon
  • De meeste ideeën over onderwijs zijn niet nieuw, maar niet iedereen kent de oude ideeën. Euclides
  • De school mag geen voorbereiding zijn op het leven, ze is het leven zelf. John Dewey
  • Het is de grootste dwaasheid dingen te leren die men later weer moet vergeten. Erasmus
  • Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf. Galileo Galilei
  • Leer mij het zelf te doen Maria Montessori
  • Kijk alleen maar naar kinderen en ze vertellen je wie ze zijn en wat ze nodig hebben Maria Montessori
  • Niemand kan vrij zijn zonder zelfstandig te zijn Maria Montessori

Welkomstwoord

Welkom

Beste ouders, leerlingen, belangstellenden,

Op deze site laten wij u graag onze Montessorischool zien. U vindt hier uitgebreide informatie over ons onderwijs, de schoolorganisatie, de werkwijze op onze school, ouderparticipatie en nog veel meer.